Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan för att göra en intresseanmälan om en lägenhet.

Felanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

Om Gimmel Fastigheter

Gimmel är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vi äger cirka 1 800 hyreslägenheter samt butiker, kontor och gruppboende och finns på tre orter; Bollnäs, Söderhamn och Sundsvall.

Affärsidé, vision och mål

Med utgångspunkt i vår affärsidé, att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter, har vi en långsiktig vision: Vi vill vara en utvecklare av hållbara boendemiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan. Vårt övergripande mål är att vara ett konkurrenskraftigt och utvecklingsorienterat företag, med en kundupplevelse av klass. Vår ambition är att bli bäst på allt vi gör.

Gimmel Fastigheter är sedan april 2017 en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – SBB.

Nyckeltal

Antal lägenheter

1 800 st

Uthyrningsbar yta

112 000 m2

Fastighetsförteckning


Bollnäs

Obs. Markera tabellen nedan för att scrolla i sidled.
Fastigheter Adress Antal lägenheter Uthyrningsbar area, kvm
Häggesta 4:21 Åsmyravägen 1–3 8 392
Säversta 7:75 Åsmyravägen 11–17 23 1 349
Häggesta 7:101 Granbergshöjden 1–12 155 9  209
Häggesta 7:102 Granbergshöjden 13–24 135 9 245
Ren 30:17-, 49, 67 Kilbergsvägen 12, 20, 23 26 1 730
Ren 30:204-351 Bergsveden 1–148 145 13 282
Ren 30:352 Backsveden 1–40 40 2 712
Ren 30:353 Backsveden 41–76 36 2 337
Annexet 2 Odengatan 5 /
Trädgårdsgatan 3 A
12 1296
Balder 2 Ringvägen 20 4 324
Balder 3 Ringvägen 22 4 288
Balder 4 Ringvägen 24 4 300
Gnistan 2 Långgatan 9 /
Trädgårdsgatan 6
10 1 665
Total 603 44 679

Sundsvall

Obs. Markera tabellen nedan för att scrolla i sidled.
Fastigheter Adress Antal lägenheter Uthyrningsbar area, kvm
Johannedal / Sundsbruk Söndagsvägen /
Hammarvägen
470 32622
Skönvik Skönviksvägen m.fl. 150 10970
Allégården Skolhusallén 100 6300
Total 720 49892

Söderhamn

Obs. Markera tabellen nedan för att scrolla i sidled.
Fastigheter Adress Antal lägenheter Uthyrningsbar area, kvm
Broberg G:a Stugsundsvägen
51-121 Brunnsbacken
70 6125
Fålnäs Stugsundsvägen 3-9 22 2143
Väster Väster Oxtorgsgatan 2-8,
Kvarngatan 3-5
109 9016
Total 201 17284