Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan för att göra en intresseanmälan om en lägenhet.

Felanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.

Hyresgäst

Hyresgäst

Här finner du nyttig information och regler rörande ditt boende hos oss.

Uthyrningspolicy


Rätt hyresgäst till rätt bostad

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Inkomst

Goda referenser från tidigare hyresvärd samt en god ekonomi krävs för att få ett hyreskontrakt hos Gimmel AB. Med god ekonomi menas inkomst av arbete, pension, a-kassa, föräldrapenning, sjukersättning eller studiemedel till en summa som motsvarar ca tre gånger årshyran brutto för den aktuella lägenheten. Innan vi tecknar kontrakt tas alltid en kreditupplysning. Sökanden skall vara fri från skulder, betalningsanmärkningar och/eller skuldsanering.

Trångboddhet

Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter. Därför har vi gjort en bedömning angående hur många som får bo i en lägenhet: 1 rok, max två personer 2 rok, max tre personer 3 rok, max fem personer 4 rok, max sex personer 5 rok, max åtta personer

Giltig hemförsäkring vid utkvittering av nycklar

I samband med utkvittering av nycklar skall ny hyresgäst kunna uppvisa att det vid tidpunkten för inflyttning finns en giltig hemförsäkring.

Skyldigheter

Under hyrestiden förutsätter vi att alla hyresgäster fullgör sina skyldigheter, betalar sin hyra i tid och förstår vilket ansvar en hyresgäst har och vilken hänsyn man måste visa sin omgivning.

Boende i Gimmel AB

Vi har samma förväntningar på dig som hyresgäst även när du flyttar internt inom Gimmel AB. Betalningsförmågan kontrolleras och att inga återkommande störningar eller hyresskulder finns noterade.

Att söka bostad hos Gimmel AB

Innan du kan delta i en visning av en lägenhet måste du fylla i en intresseanmälan på hemsidan. Observera att du inte kan påverka rangordningen genom att ringa till oss. Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande. Sökande som har lämnat uppenbart oriktiga uppgifter i sin intresseanmälan stryks. Kallelse till visning, erbjudande om lägenhet och andra kontakter sker via e-post eller telefon. Du måste vara tillgänglig och besvara eventuella meddelanden från oss för att kunna vara med i den process som kan leda till ett kontrakt. Några köer för framtida tilldelning av lägenheter existerar inte, du måste anmäla intresse för varje enskilt objekt som blir ledigt. Om du tackat nej till 5 erbjudanden inom ett år blir du spärrad i 12 månader innan du kan söka i igen (ej svar räknas som nej). Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess och undvika att någon anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av. Det är viktigt att fylla i intresseanmälan så noga som möjligt. Du måste själv aktivt anmäla intresse genom att registrera dig även om du bor hos oss. Kom ihåg att uppdatera eller förnya dina uppgifter en gång per år för att din intresseanmälan skall finnas kvar.

Information speciellt till interna sökanden

Du som har ett förstahandskontrakt hos Gimmel AB kan efter två års boendetid i nuvarande lägenhet söka till ett nytt boende inom företaget genom att söka de lediga lägenheter som kommer ut till uthyrning. Hyreslagens regler om uppsägningstid tre (3) månader gäller för den lägenhet man lämnar.

Information speciellt till externa sökanden

Om du erbjuds en bostad och redan har ett förstahandskontrakt hos en annan värd måste du säga upp detta. Att detta är gjort skall du styrka genom att visa upp det uppsagda kontraktet för oss. Om du söker och erbjuds en bostad och idag äger din bostad (bostadsrätt, fastighet) måste du sälja den.

Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostad under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand. Du måste ha vårt godkännande för andrahandsuthyrningen. Tänk på att om du saknar godkännande till andrahandsuthyrning riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt. Om vi upptäcker avvikelser avseende regler kring andrahandsuthyrning, vidtar vi rättsliga åtgärder. Exempel på skäl för andrahandsuthyrning är arbete eller studier på annan ort under en begränsad tid. Vårt godkännande för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och du måste kunna styrka detta med intyg. För att en andrahandsuthyrning ska godkännas måste både hyresgästen och andrahandshyresgästen gemensamt skriva på ett avtal avseende andrahandsuthyrningen vid ett besök på kontoret.

Inflyttning


ADRESSÄNDRING

Kom i håg att göra en adressändring i god tid innan du flyttar och även meddela Skatteverket om din nya adress. För att göra en flyttanmälan kontaktar du Svensk Adressändring på 020-97 98 99 eller går in på www.adressandring.se. Tänk på att ange det fyrsiffriga lägenhetsnumret som är angivet på ditt hyreskontrakt.

TV OCH BREDBAND

Bollnäs och Sundsvall: I våra fastigheter har du tillgång till Telia fiber, som levereras av Telia, ett grundutbud ingår i din hyra. Önskar du ytterligare kanaler finns det att tillgå som extrautbud, kontakta då Telias kundtjänst på telefon 90 200 eller via www.telia.se. I Skönvik är det Comhem som levererar TV och bredband.

I alla våra lägenheter är ett bredbandsuttag via TELIA Digital TV installerat. För att ansluta till tjänsten kontaktar du Telia på telefon 90 200 eller går in på www.telia.se.

Bor du i Söderhamn levereras TV och bredband via Söderhamn Nära, Ett grundutbud ingår i din hyra. Önskar du ytterligare kanaler finns det att tillgå som extrautbud, kontakta då Söderhamn Näras kundtjänst på telefon 0270-766 00 eller www.soderhamnnara.se.

I alla våra lägenheter är ett bredbandsuttag via Söderhamn Nära
installerat. För att ansluta till tjänsten kontaktar du Söderhamn Nära
på telefon 0270-766 00 eller går in på www.soderhamnnara.se.

ELABONNEMANG

Som hyresgäst hos oss står du själv för abonnemanget av hushållsel. För att teckna ett nytt abonnemang eller göra ändringar av ditt befintliga så kontaktar du beroende på om du bor i …

Bollnäs: Fortum på telefon 0278- 27 000 eller via www.fortum.se
Söderhamn: Söderhamn Nära 0270-766 00 eller www.soderhamnnara.se
Sundsvall: Sundsvalls Elnät 060-600 50 20

HEMFÖRSÄKRING

En hemförsäkring är viktig att ha dels för att skydda ditt hem och dina ägodelar, men även om det skulle uppstå en skada i din lägenhet. Skador kan bli dyra och då kan en hemförsäkring hjälpa dig. Innan inflyttning kräver vi ett undertecknat avtal med försäkringsbolaget.

NYCKLAR

När du flyttar in så får du tre nycklar till din bostad. Första hyran måste vara betald innan inflyttning, kvitto uppvisas. Behöver du någon extranyckel så kontaktar du områdeskontoret. Det är viktigt att du lämnar tillbaka alla nycklar när du sedan flyttar ut, detta gäller även brickor för tvättstuga och garage. Saknas någon nyckel måste du betala för byte av låscylinder. Nycklarna ska lämnas till områdeskontoret senast kl. 12.00 första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla.

Hyresinbetalning


VILLKOR

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

VAR NOGA MED OCR-NUMRET

Vid internetbetalning, kontrollera att OCR-raden blir rätt. Tänk också på att varje månadsinbetalning har olika OCR-nummer.

OM DU INTE BETALAR I TID

Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till inkasso som skickar ett inkassokrav till dig. Du drabbas då av extra kostnader samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

OM DU INTE FÅTT NÅGON HYRESAVI

Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

Uppsägning och avflyttning


UPPSÄGNING AV LÄGENHET

Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas från den dag vi som hyresvärd har fått din skriftliga uppsägning. Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader. Uppsägningen skickas till:

Bollnäs: Trädgårdsgatan 6b 3tr, 821 42 Bollnäs.
Söderhamn: Kungsgatan 40 (Pentagon), 826 37 Söderhamn.
Sundsvall: Hammarvägen 31B, 863 32 Sundsbruk.

Tänk på att ange den adress som du ska flytta till samt telefonnummer som vi kan nå dig på.

DÖDSFALL

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta oss för att skriva om kontraktet.

VISNINGSPLIKT

När du sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta oss visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster.

BESIKTNING

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas. Tid för besiktning bokas med din bovärd i god tid innan utflyttningsdatum kontaktperson står på din bekräftelse som skickas ut till dig när uppsägning kommit in till oss.
Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

AVFLYTTNING

Lägenheten lämnas senast kl. 12.00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag lämnas lägenheten första vardagen därefter senast kl. 12.00

SLUTSTÄDNING

Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Läs mer i dokumentet ”Flyttstädning” som bifogas bekräftelsen på avflyttningen.

Fixa hemma


DISK- OCH TVÄTTMASKIN

I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att leverantör eller rörläggare anlitas. Därför är du även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering. Du är också skyldig att stänga vattenanslutningen när maskinen inte används.

KROKAR, BESLAG MM

Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger
upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt. Det är
inte tillåtet att borra i badrummets våtzon, då det lätt blir fuktskador.

MÅLNING OCH TAPETSERING

Väljer du att utföra i arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.
Tänk på att välja neutrala färger och tapeter! Om du väljer för
extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning
av lägenheten. Ta alltid kontakt med ditt områdeskontor innan du påbörjar arbetet.

PERSIENNER

Persienner ingår inte i hyran och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner i din bostad. Du ansvarar då själv för underhållet av dessa.

Trivselregler


STÖRNINGAR

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet. Hög musik, hamrande och borrande vi olämpliga tider, återkommande störande fester, är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är klokt att meddela dina grannar i förväg om du ska ha fest. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00-08.00. Undvik att spela hög musik eller ha TV:n på hög volym. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bäst att ta upp detta direkt. Vid allvarliga störningar – kontakta:

Bollnäs: Telefonnummer 0200-22 72 00, vidarekopplas till Securitas störningsjour.

Söderhamn: Telefonnummer 0200-22 72 00, vidarekopplas till Securitas störningsjour.

Sundsvall: Pema Vakt, telefonnummer 070-347 00 89.

TRAPPHUS OCH ENTRÉER

Ställ inga saker så som t.ex. cyklar och barnvagnar, i trapphuset, utanför lägenhetsdörren eller i entrén. Det är förbjudet att ställa saker på dessa ställen eftersom det gör det svårt för räddningstjänst och den som städar att komma fram. Hjälp till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entrédörrar och att alltid låsa ex källardörrar.

MATTOR

Skaka inte mattor från fönster eller balkong.

HUNDAR OCH KATTER

Rasta inte hundar var som helst i bostadsområdet. Plocka upp efter hunden. Katter får inte springa lösa eller ha sin toalett i barnens sandlådor.

MATA INTE FÅGLAR

Den mat som kastas till fåglarna lockar också till sig råttor och möss.

SKADEDJUR

Får du skadedjur, som t ex mjölbaggar, i din lägenhet, måste du kontakta Anticimex på respektive ort. Gör detta omgående så att inte skadedjuren hinner sprida sig.

Bollnäs: 0270-429 429
Söderhamn: 0270-429 429
Sundsvall: 060-56 65 00. Uppge vårt att vårt försäkringsbolag är Dina Försäkringar.

CYKLAR OCH FORDON

Kör inte på bostadsområdets gångvägar med cykel eller fordon. Det kan uppstå olyckor och incidenter.

Bollnäs: Securitas sköter övervakningen av parkeringarna inom våra bostadsområden.

Söderhamn: Securitas sköter övervakningen av parkeringarna inom våra bostadsområden.

Sundsvall: Q-Park sköter övervakningen av parkeringarna inom våra bostadsområden.

TVÄTTSTUGAN

Följ reglerna noga i tvättstugan. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna. Städa efter dig – släng skräp, ta bort ludd i torktumlaren, torka av ytor och sopa golvet. Var noga med att passa dina tvättider genom att lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan börja tvätta i tid.

FELANMÄLAN/JOUR

Om det uppstår fel i din lägenhet så är det viktigt att du tar kontakt med oss så att vi kan avhjälpa felet. Felanmälan görs via formulär eller på telefon till respektive ort.

Telefon
Bollnäs: 0200-22 72 00
Söderhamn: 0200-22 72 00
Sundsvall: 060-53 75 30 dagtid mellan 9.00-11.30, eller helger och kvällar 070-347 00 89.