Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan för att göra en intresseanmälan om en lägenhet.

Intresseanmälan Sundsvall

Lägenhetstyp

Personuppgifter

Hushållets storlek

Jag/vi ger vårt samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Gimmel har rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all information som man anser sig behöva för att bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Uppgiftslämnaren har rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag/Vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Gimmel Fastigheter AB , bearbetar och behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för ovan nämnda ändamål. Jag är medveten om att Gimmel förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.
* Obligatoriska fält

Felanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi snarast möjligt.